top of page
BANKREKENING

Wil je geven? Gebruik dan deze link  of onderstaande bankgegevens: 

IBAN: NL57 INGB 0006 4917 86
T.n.v. Evangelie Gemeente ‘De Deur’ Tilburg

WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten, (wereld)evangelisatie en diaconie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het leven veranderende evangelie van Jezus Christus. Ook ondersteunen wij echtparen die een nieuwe kerk opzetten in binnen- en buitenland.

WILT U ONZE KERK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:
 

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.

Lucas 6: 38

HOE KAN IK GEVEN?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. U kunt dan ook geven door middel van een machtigingsformulier. Dit is een makkelijke manier van geven, waarbij u het geld (eenmalig) door de bank laat afschrijven van uw rekening. Maar u kunt ook online geven, of een bedrag overschrijven op één van de bankrekeningen van de kerk.

Evangelie Gemeente De Deur te Tilburg is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

bottom of page