top of page
aaron-burden-143103

Kerkdiensten

Bidstond

De kerkzaal is minimaal één uur voor iedere dienst geopend. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om te bidden en te bouwen aan uw relatie met God.

Zangdienst

We beginnen onze kerkdiensten met het zingen van een aantal liedjes. Mensen klappen vol enthousiasme met de liederen mee en heffen hun handen op in aanbidding. De teksten van de liederen die gezongen worden, worden geprojecteerd op een scherm zodat iedereen mee kan zingen.

Collecte

Iedere dienst wordt er een collecte opgehaald. De Bijbel vertelt ons namelijk dat het goed is om te geven en God te eren vanuit ieder aspect in ons leven, zo ook uit onze financiën. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gift te deponeren in de collectemand.

Prediking

Nadat de collecte is opgehaald zal de voorganger van de kerk een preek preken over een actueel onderwerp gedurende ongeveer 40 minuten. Elke dienst wordt er een andere preek gepreekt waarbij verschillende belangrijke aspecten vanuit het geloof en/of het leven ter sprake komen. In de prediking staat altijd het Woord van God zoals beschreven in de Bijbel centraal.

Oproep

Aan het einde van iedere preek wordt u in de gelegenheid gesteld om te reageren op de prediking. Als u Jezus nog niet heeft aangenomen als uw persoonlijke Redder en Verlosser, krijgt u de mogelijkheid om door iemand van de kerk in gebed te worden geleid om zo Jezus in uw hart te vragen. U kunt ook privé in gebed komen naar aanleiding van de prediking.

 

Fellowship

Na iedere dienst krijgt u de kans om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten over de dienst en vriendschappen te sluiten met andere kerkbezoekers.

bottom of page